01-03-2010

Uruchomione e-Usługi

Informujemy że zostały uruchomione eUsługi w Gminie Lipowa.


Archiwum

Harmonogram projektu

Etap Zadanie
2008
2009
2010
I KW
II KW
II KW
IV KW
I KW
II KW
II KW
IV KW
I KW
II KW
II KW
IV KW
1 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w tym studium wykonalności                        
Prace przygotowawcze, w tym podpisanie umowy z UM                        
Przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych oraz wybranie wykonawców usług i dostawców sprzętu                        
2 Zakup instalacja oprogramowania bazodanowego do współpracy z ESOD.                        
Zakup instalacja i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (ESOD)i Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)                        
Zakup, instalacja i wdrożenie pozostałego oprogramowania typu back Office                        
Zakup, instalacja i wdrożenie Elektronicznego Podpisu Kwalifikowanego                        
Szkolenia z zakresu wdrożonego projektu dla urzędników - cross-financing                        
3 Promocja wdrożonego projektu                        
4 Monitoring, sprawozdawczość i rozliczenie projektu                        
5 Nadzór Inżyniera projektu