01-03-2010

Uruchomione e-Usługi

Informujemy że zostały uruchomione eUsługi w Gminie Lipowa.


Archiwum

Aktualności

01-03-2010 | Uruchomione e-Usługi

Usługi dostępne pod adresem: https://eurzad.lipowa.pl/eurzad

Pierwsze kroki

Wywołując adres eUrzędu w przeglądarce, uzyskali Państwo dostęp do informacji budżetowych oraz rejestru przedsiębiorców które to informacje znaleźć można, wybierając odpowiednie opcje w menu po lewej stronie. Informacje podatkowe dostępne są tylko po wpisaniu odpowiedniego loginu i hasła. Aby uzyskać login i hasło, należy zgłosić się wraz z dowodem osobistym, do naszego urzędu i wypełnić tam formularz zgłoszenia dla nowych użytkowników eUrzedu. Jeśeli dostęp do informacji podatkowych ma dotyczyć nie tylko Państwa osoby, ale osób trzecich lub osób prawnych, powinni Państwo przedstawiń stosowne upoważnienie wystawione przez podmioty, których dostęp ma dotyczyć. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszego e-Urzędu.